top of page

VHG and NIKON: đối tác chiến lược suốt 14 năm

Là đơn vị phân phối chính thức của NIKON tại Việt Nam, VHG đã và đang đạt được nhiều thành tựu trong việc giám sát hàng tồn kho, tối đa hóa lượng hàng bán ra, giảm thiểu tình trạng hết hàng, nâng cao hiệu suất tổng thể và tăng cường nhận diện thương hiệu trong lòng khách hàng Việt Nam.

Comments


bottom of page