top of page

30 Năm Sứ Mệnh: Cùng Nhau Kỷ Niệm Team Building tại Phan Thiết!

You raise, we up! 🚀 Toàn thể VHG cùng chia sẻ niềm vui và phấn khởi trong hành trình 30 năm của công ty. Trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và sự gắn kết của tổ chức, VHG đã đón nhận sự phát triển sắp tới với nụ cười và hứng khởi. Dưới đây là những kỷ niệm được tạo nên, những tình đồng nghiệp được củng cố và tinh thần bất khuất thúc đẩy chúng ta tiến lên. Cùng nhau, chúng ta sẽ chinh phục những đỉnh cao mới, đồng hành bằng tinh thần đoàn kết, tận tụy và tinh thần #VHGSpirit! 🥳🌈👏

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page